Journal of Health Science and Development

Published Articles

Andre Mastmeyer, Nico Zettler.

 • Research Article
 • Abstract
 • FullText
 • Pdf
 • Citation
 • Country: Germany


Frank Gieseler, Greta Rose, Dirk Rades, J├╝rgen Dunst, Nikolas von Bubnoff; Andreas Luebbe.

 • Research Article
 • Abstract
 • FullText
 • Pdf
 • Citation
 • Country: Germany


Pin Jiang, Song Liang, Xin-an Fang, Rong-rong Zhai, Yong-kang Liang, Xiao-qi Li, Xun Xu.

 • Research Article
 • Abstract
 • FullText
 • Pdf
 • Citation
 • Country: China


Aparajita Chattapadhyay, Nivedita Roy, Rajan Gupt.

 • Research Article
 • Abstract
 • FullText
 • Pdf
 • Citation
 • Country: India


Ivan Chau, Nizam Dastagir.


Junko Kurita, Tamie Sugawara, Yasushi Ohkusa.

 • Review Article
 • Abstract
 • FullText
 • Pdf
 • Citation
 • Country: Japan


Feng Xiaodong, Zhang Wei, Ting Bi, Guangming Cheng, Sijia Bai, Shuai Guo.

 • Research Article
 • Abstract
 • FullText
 • Pdf
 • Citation
 • Country: China


Javier Burgos-Salcedo, Carolina Sierra, Peter Bunyard.

 • Conceptual Article
 • Abstract
 • FullText
 • Pdf
 • Citation
 • Country: Colombia


Feng Zhang, Jinmei Zhang, Menglan Cao, Cang Hui.

 • Research Article
 • Abstract
 • FullText
 • Pdf
 • Citation
 • Country: China


Facebook
Twitter
LinkedIn