Journal of Biomedical Research and Reviews

Current Issue Articles:June 2022

Yaser Mansoori, Hassan Dastsooz, Elham Mohammadisoleimani, Zahra Firoozi, Hamed Haghi-Aminjan, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Shahryar Zeighami, Ali Ariafar, Hosein Mansoori, Abdolreza Daraei.

 • Research Article
 • Abstract
 • FullText
 • Pdf
 • Citation
 • Country: Iran


Xin Peng, Wei Zhou, Wen-Bo Zhang, Yao Yu, Yang Wang, Chuan-Bin Guo, Guang-Yan Yu .

 • Research Article
 • Abstract
 • FullText
 • Pdf
 • Citation
 • Country: Chile


Ling Ji, Xiaofeng Li, Qiu Wang, Jiantong Zheng, Xiuqing Liu; Abraham Jia.

 • Analysis Article
 • Abstract
 • FullText
 • Pdf
 • Citation
 • Country: China


Hui Wang*, Man Chen, Huipeng Sun, Lina Zhang, Haiyan Gao; Minjing Fu; Ting Li; Aixian Wang; Xueying Wu; Junyi Zhen; Meiwei Gong; Qing Du; Ping Wu; Tong Wang; Hongxing Liu; Xiaoge Zhou.

 • Case Report
 • Abstract
 • FullText
 • Pdf
 • Citation
 • Country: China


Christopher Wilcox*, Bertram Pitt.

 • Review Article
 • Abstract
 • FullText
 • Pdf
 • Citation
 • Country: United States of America


Lei Han*, Zhouheng Ye, Tianyi Zhang, Jianchao Liu, Guo Meng.

 • Meta-analysis
 • Abstract
 • FullText
 • Pdf
 • Citation
 • Country: China


Facebook
Twitter
LinkedIn